Lietošanas noteikumi

CREDIT.LV Lietošanas noteikumi

Jūs varat izmantot portālā “Credit.lv” izvietoto informāciju savām personīgām, nekomerciālām vajadzībām. Šeit izvietotajai informācija ir paredzēta informatīvām vajadzībām un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pirkt, nomāt, aizņemties vai gluži pretēji pārdot, aizdot naudu vai iznomāt kādu preci vai pakalpojumu.

Portālā ir izvietotas teksta saites un attēli uz trešo pušu vietnēm, pieņemot ka tās ir drošas, taču to drošums nav speciāli pārbaudīts. Mēs nevaram garantēt Jūsu datu, programmatūras vai tehnisko palīglīdzekļu drošību, apmeklējot trešo pušu vietnes.

Izvietotā informācija ir sagatavota, izmantojot brīvi pieejamus, publiskus, trešo pušu avotus, pieņemot, ka tie ir patiesi, taču to patiesums nav speciāli pārbaudīts. Tekstā un attēlos ir iespējamas kļūdas, kuru labošanā Jūs varat palīdzēt. Ja atrodat kļūdu vai neprecizitāti, lūdzu informējiet, izmantojot sadaļā “Kontakti” pieejamo saziņas formu.

Mēs neuzņemamies atbildību par sekām vai kaitējumu, kas var rasties no Credit.lv izvietotās informācijas izmantošanas. Šeit izvietotās informācijas izmantošana ir katra lietotāja personīgā atbildība. Vienlaikus mēs cenšamies nodrošināt, lai portāls būtu lietotājiem drošs, taču nevaram garantēt drošību no sekām, ko varētu radīt nesankcionēta trešo pušu pieeja portāla resursiem un tehniskajam nodrošinājumam.

Credit.lv dizains, logo, saturs un tabulas ir uzskatāmas par Credit.lv īpašumu un nevar tikt atdarinātas vai kopētas bez Credit.lv atļaujas. Portālā izmantotie attēli ir brīvi pieejami un tie ir pieejami internetā izmantošanai komerciālām vai nekomerciālām vajadzībām. Trešo pušu uzņēmumu logotipi ir uzskatāmi par šo pušu īpašumiem un tiek izmantoti tikai ilustratīvām vajadzībām.