Latvijā ir gana daudz cilvēku, kuriem ir sabojāta kredītvēsture. Tas viennozīmīgi apgrūtina dzīvi, jo var rasties problēmas saņemt pakalpojumus, t.sk. aizdevumus uz standarta nosacījumiem. Visbiežāk kredītvēsture tiek sabojāta, kavējot parādsaistību izpildi un ikdienas rēķinu apmaksu. Jā, šobrīd pat Elektrum (Latvenergo) var ielikt klientu parādnieku reģistros par savlaicīgu rēķinu nesamaksāšanu. Kredītvēstures dzēšana var atrisināt šo problēmu vienā acumirklī, jo neviens uzņēmums, tad vairs nevarēs redzēt, ka Jums ir bijusi negatīva kredīt- vēsture.

Kā notiek kredītvēstures dzēšana Latvijā?

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem likumiem ziņas par pārkāpuma faktu var tikt iekļautas parādnieku reģistrā, ja maksājumi tiek kavēti ilgāk par diviem mēnešiem vai stājas spēkā citi nosacījumi. Kredītvēsture dzēšanas ātrums ir atkarīgs no tā pret kuru Jūs esat pieļāvuši pārkāpumu. Ja pārkāpums ir ticis vērsts pret nebanku aizdevējiem, tad privātās parādvēstures datubāzēs, piemēram, Creditreform dati tiek uzglabāti 3 gadus pēc pārkāpuma novēršanas, t.i. parādu nomaksāšanas. Pie šīs kategorijas pieder visi ātrie kredīti, sms kredīti patēriņa aizdevumi un jebkuri citi pakalpojumi, ko izsniedz uzņēmumi, kas nav bankas vai banku meitassabiedrības.

Sliktāk ir, ja pārkāpums ir izdarīts pret banku, tās metaisuzņēmumu vai apdrošināšanas sabiedrību. Šādās reizēs dati par kredītsaistību nepildīšanu parādnieku reģistrā tiek uzturēti 5 gadus. Ņemiet vērā, ka kredītiestādēm ir izveidots speciāls kredītreģistrs, kura darbību regulē Kredītu reģistra likums. Parastie uzņēmumi, t.sk. nebanku aizdevēji neredz ziņas, kas ir iekļautas šajā reģistrā un bankām ir būtiskas priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem. Tas ir pozitīvi, ja vēlaties saņemt kredītu internetā bez bankas starpniecības, bet negatīvi pret pašiem komersantiem, kam jārīkojas nepilnīgas informācijas apstākļos.

Viss iepriekšminētais ļauj secināt, ka kredītvēstures dzēšana pirms termiņa nav iespējama un pat pēc kļūdu labošanas tā būs traktējama kā sabojāta vēl vismaz trīs līdz piecus gadus. Ātrāk tikt ārā no parādnieku reģistriem varētu vienīgi tad, ja Jūs nopirktu šos reģistrus un varētu labot tajos redzamās ziņas pēc saviem ieskatiem. Cik tas ir reāli izdarāms, spriediet paši.

Vai ir jēga maksāt parādus, ja par to neliek cietumā?

Latvijā kredītņēmēji vai jebkurš cits parādnieks par savu saistību nepildīšanu netiek likts cietumā. Tajā pašā laikā kreditori var vērsties pie parādu piedzinējiem vai tiesā. Cenšoties atgūt naudu šādā veidā rodas papildus izdevumi, kas vēlāk ir jāsedz parādniekam. Nav nekas neparasts, ja tiesas ceļā parāda piedziņa tiek vērsta pret parādnieka kustamo vai nekustamo īpašumu. Tas nozīmē, ka nomaksāt parādus ir vērts, turklāt tas arī būtu tikai godīgi pret cietušo pusi.

Kādēļ kredītvēstures izlabošanai vajag tik ilgu laiku?

Rakstā norādītie kredītvēstures dzēšanas termiņi ir noteikti saskaņā ar Latvijas likumiem. Parādnieku melno sarakstu uzturētāji to neizdomā paši uz savu galvu, taču laiks rit ļoti ātri. Ja nokārtosiet parādsaisības tagad, tad kredītvēsture tiks dzēsta ātrāk nekā, ja to izdarīsiet pēc nedēļas, mēneša vai gada. Rīkojieties tagad un jau drīz varēsiet sākt dzīvi no baltas lapas. Kredīti ar sliktu kredītvēsturi biežāk nav pieejami nekā ir. Cilvēkiem, kas kavētos parādus ir nomaksājuši vēl var būt cerība, bet, ja kavētās parādsaistības vēl ir aktīvas, tad cerības ir ļoti mazas.

Vai es varu aizņemties ar sliktu kredītvēsturi?

Uzlabot kredītvēsturi Jūs varat jau tagad, nomaksājot parādus. Jebkurš nebanku aizdevējs redzēs, ka klients ir izpildījis vecās parādsaistības, taču iepriekš tās ir kavējis. Protams, klientiem, kuriem ir sabojāta vēsture, kredīta saņemšana var būt sarežģītāka, jo aizdevējam var būt bažas par klienta godaprātu. No otras puses, ja ir redzams pārkāpuma fakts, bet vienlaikus arī redzams, ka nauda tomēr tiek atmaksāta, tad tā jau ir laba zīme. Dzīvē mēdz būt visādas situācijas un daļa ātro kredītu devēju (sarakstu skat. lapas augšā) var izlemt sadarboties arī ar cilvēkiem, kas agrāk ir pārkāpuši savus solījumus.