2021. gada 11. maijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus īstermiņa eksporta kredīta garantiju atbalsta programmā, pagarinot Attīstības finanšu institūcijas “Altum” iespējas īstermiņā sniegt eksporta kredītu garantijas Latvijas komersantiem.

Programmas īstenošanai izmantos finansējumu no divām programmām. Pirmkārt,  Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007. -2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes “Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai” atmaksāto publisko finansējumu nedaudz vairāk kā 3 miljonu eiro apmērā. Otrkārt, publisko finansējums, kas atmaksāts ES fondu plānošanas perioda nacionālās programmas “Aizdevumi, t.ks. mikrokredīti komercdarbības uzsākšanai ietvaros – 470 tūkstošu eiro apmērā.

Kopumā eksporta kredītu garantijām Latvijas komersantiem papildus atvēlēti gandrīz 3,5 miljoni eiro. Papildus tam “Altum” var izmantot arī 1 miljonu eiro, kas iegūts no iepriekšējo gadu atmaksāto ES fondu līdzekļiem. Piešķirtie naudas līdzekļi uzņēmējiem būs pieejami neatkarīgi no debitora (pircēja) valsts un to varēs saņemt arī eksportējot preces uz ES vai OECD valstīm.

Kā saņemt eksporta kredītu garantijas?

Finansējuma piešķiršanu un procesa administrāciju nodrošinās Attīstības finanšu institūcija “Altum”. Pretendēt uz finansējumu var komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Lai uzzinātu vairāk par šo iespēju, ir jāsazinās ar “Altum”.

COVID-19 apstākļos daudziem uzņēmējiem ir bijis nepieciešams atbalsts pandēmijas radīto seku pārvarēšanai. Valsts šajā periodā ir bijusi ļoti dāsna un daļa uzņēmumu izmanto šos līdzekļus kā investīcijas. Pieejamās kredītu eksporta garantijas ir vēl viens solis kā uzņēmumu var kāpināt savu konkurētspēju ārējos tirgos.


Avots:

  • Tiesību aktu projekti print Meklēt Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.866 “Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām”” Sk. internetā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40501028&mode=mk&date=2021-05-11