Nepietiekama finansējuma dēļ jau 2020. gada novembrī bankas pārtraukušas studentu un studiju kredītu izsniegšanu Latvijas studentiem uz laiku tika pārtraukta, bet pavisam drīz tika atjaunota.

Atgādinām, ka no 2020. gada rudens semestra ir spēkā jauni kreditēšanas nosacījumi, kas atceļ nepieciešamību pēc galvotāja (privātpersonas). Tagad par visu studiju un arī studējošo kredītu atmaksu galvo valsts finanšu institūcija Altum. Līdz ar jauno kārtību ir būtiski pieaugusi studentu interese par mācību finansēšanu ar aizņēmumu un pieaudzis ir arī noslēgto kreditēšanas līgumu skaits. Salīdzinoši Swedbank ziņo, ka noslēgto līgumu skaits ir pieaudzis par 63% (šogad 2390), salīdzinot ar gadu iepriekš.

Studiju kredīti ar valsts galvojumu kļuvuši pieejamāki

  • Iepriekš galvotāja trūkums bija galvenais šķērslis līguma noslēgšanai, kas ierobežoja aizdevumu saņemšanas iespējas daudziem studentiem. Līdz ar šīs prasības atcelšanu studiju iespējas ir kļuvušas pieejamas visiem Latvijas iedzīvotājiem.
  • Otrs jaunums – ir atcelti ierobežojumi studiju kredīta maksimālajam apmēram . Iepriekš valsts bija noteikusi studiju maksas kreditēšanas griestus un studenti, kas studēja dārgākās programmās bija spiesti aizņemties citur vai izvēlēties lētākas studiju programmas. Tas ierobežoja daudzu jauniešu iespējas studēt savā iecerētajā mācību programmā, ja tās izmaksas bija pārāk augstas un viņi netika budžeta vietās.
  • Pieteikties studiju kredītam tagad ir iespējams internetbankā, kas padara aizņemšanos vēl vienkāršāku. Iepriekš, lai saņemtu aizdevumu bijā jādodas uz banku aizpildīt dokumentus un kopumā procedūra varēja aizņemt pat vairākus mēnešus. Tagad viss naudas aizdošanas process notiek daudz raitāk un vienkāršāk.

Cik daudz naudas studenti aizņemas?

Statistika liecina, ka lielākā daļa izvēlas aizņemties tikai studiju maksas segšanai, bet 6% pieteicās gan studiju maksas, gan studējošā kredītam (finansiāls atbalsts ikdienas vajadzībām). Gandrīz puse (45%) no visiem studentiem aizņēmās no 5000 līdz 10000 eiro, 37% studiju maksa bija līdz 5000 eur, bet vidējā studiju kredīta summa bija 6840 eiro. Katram desmitajam studiju maksas segšanai bija vajadzīgi 10000 līdz 15000 eiro, bet katram divdesmitajam vairāk kā 15000 eiro.

Kopumā laika periodā līdz 8. novembrim studentu kredītiem un studējošo kredītiem tika piešķirti kredīti 16,1 miljona eiro apmērā.

Lielākie kredīti tika piešķirti Rīgas Stradiņa universitātes studentiem (~8800 eur), Rīgas tehniskās universitātes (7100 eiro) un Latvijas universitātes studentiem (5800 eiro). Summas nav pārlieku lielas, bet pietiekami lielas, lai daudzi studenti bez ārēja finansējuma nebūtu spējīgi apmaksāt mācību maksu.

Visi studenti, kas savlaicīgi pieteicās studējošo un studiju kredītiem tos arī saņēma. Lai atsāktos jaunu studiju kredītu izsniegšana valdībai ir jāpieņem lēmums un jāparedz papildus līdzekļi valsts finanšu institūcijai Altum. Studentiem savukārt atliek nogaidīt, jo parastie patēriņa kredīti vai pat ilgtermiņa kredīti bankās un pie nebanku kredītu devējiem ir ar daudz augstākām procentu likmēm.

Plašāku informāciju par dažādiem finanšu pakalpojumiem meklējiet Credit mājaslapā, kurā tiek salīdzināti un apskatīti Latvijā un ārzemēs pieejamie finanšu produkti un nozares aktualitātes.

Svarīgi – 2020. gada 17. novembrī valdība nolēma piešķirt papildus finansējumu studiju un studējošo kredītiem 650 tūkstošu eiro apmērā. Oficiālais skaidrojums pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.