Starptautiskais Valūtas fonds (turpmāk – SVF) ir atsaucies Baltijas valstu jūras reģiona valstu aicinājumam veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudu un ievainojamības (NILLTF) reģionālo analīzi.

Plānots, ka SVF darbu pie Ziemeļvalstu un Baltijas valstu prasīto analīzi sāks izstrādāt 2021. gada janvārī un turpinās līdz 2022. gada vidum, kad paziņos rezultātus.

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti nacionālo un starptautisko finanšu sistēmas risku mazināšanai un turpmākā darba plānošanai.

SVF analīzē tiks pētīta astoņu mazo Baltijas jūras reģiona valstu – Latvija, Lietuva, Igaunija, Dānija,  Somija, Zviedrija, Norvēģija, Īslande NILLTF draudi un ievainojamība. Lielās Baltijas jūras reģiona valstis – Vācija, Polija, Krievija šajā pētījumā netiks apskatītas.


 Avots:

Latvijas Banka – https://www.bank.lv/lb-publikacijas/zinas-un-raksti/latvijas-bankas-informacija-presei/12392-svf-veiks-ziemelvalstu-un-baltijas-valstu-regiona-nilltf-risku-analizi