Rietumu Banka ir viena no pirmajām Latvijas bankām, kura ir pievienojusies Eiropas ētikas kodeksam attiecībā uz mājokļu kredītu pirmslīguma informāciju. Detalizētas informācijas saņemšana veicina atbildīgu patērētāju kreditēšanu, ļaujot privātpersonām pieņemt pārdomātākus lēmumus jau iepriekš zinot visas izmaksu pozīcijas.

Savā paziņojumā presei Rietumu Banka (RB) norāda, ka vienmēr ir realizējusi pārdomātu pieeju kreditēšanā, kuras neatņemama sastāvdaļa ir klientu informēšana par visām niansēm un nosacījumiem, kas attiecas uz kredītiem. Pievienošanās ētikas kodeksam RB skatījumā ir loģisks šīs stratēģijas īstenošanas solis. Kodekss ir vērsts uz kredītņēmēju interešu aizsardzību, un tas skaidri nosaka, kādai informācijai par mājokļa kredītu nosacījumiem ir jābūt pieejamai klientam līdz kredītlīguma slēgšanai. Piemēram, klientam ir noteikti jābūt informētam par kredīta izmantošanas mērķiem, ķīlas veidu, tā novērtējumu, likmju veidiem, potenciālajiem papildu izdevumiem, pirmslaicīga kredīta dzēšanas iespējām u.tml.

Saskaņā ar šo dokumentu Rietumu Banka ir ieviesusi standarta detalizētas rakstveida informācijas formu klientiem, kas plāno slēgt līgumus par mājokļa kredīta saņemšanu. Tāpat kā iepriekš katrs klients visu viņu interesējošo informāciju var saņemt arī konsultējoties ar bankas kredītu menedžeriem. Ar ētikas kodeksa tekstu var iepazīties Eiropas Komisijas mājas lapā, kā arī tas ir pieejams RB birojā Rietumu Capital Centre, Rīgā, Brīvības ielā.

Uzreiz gan jāsaka, ka Rietumu banka Latvijā hipotekārās kreditēšanas jomā ir salīdzinoši mazs spēlētājs un apaklpo, galvenokārt, juridiskas personas un nerezidentus. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir paņēmuši aizdevumus Hansabankā, Aizkraukles bankā un SEB bankā.