Š.g. novembrī Lietuvas banka piesprieda Lietuvā reģistrētajai elektroniskās naudas iestādei “Paysera” maksāt sodu 370 tūkstošu eiro apmērā par normatīvo aktu par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas ierobežošanas un kontroles prasību neievērošanu.

Kas ir Paysera?

Paysera ir elektroniskās naudas iestāde, kas reģistrēta Lietuvas Bankā un gadu gaitā ir spējusi piesaistīt tūkstošiem klientus arī no Latvijas.

Par ko Paysera tika sodīta?

Laika posmā no 2020. gada aprīļa līdz maijam Lietuvas Bankas Finanšu tirgus uzraudzības dienests veica klātienes pārbaudi UAB “Paysera”. Pārbaudes laikā tika atklāti būtiski trūkumi pret-naudas atmazgāšanas un pret-terorisma finansēšanas prasību ievērošanā. Eksperti secināja, ka Paysera neatvēl pietiekamu uzmanību (līdzekļus, ieksējās kontroles sistēmas, tehnoloģiskie risinājumi, darbinieki, attālināta klientu identifikācija), kā arī neveic pienācīgu kontroli, lai nodrošinātu normatīvajos noteikto aktu prasību ievērošanu.

Kādi ir turpmākie soļi?

Paysera tika piespriests naudas sods un sniegtas rekomendācijas konstatēto trūkumu novēršanai. Uzņēmums jau ir paziņojis, ka ir uzsācis darbu pie pārbaudē konstatēto pārkāpumu novēršanas un rekomendāciju ieviešanas, t.sk. palielinot naudas atmazgāšanai piesaistīto darbinieku skaitu un investējot tehnoloģijās, kas ļaus labāk identificēt klientus.

Vai izmaiņas jutīs arī Paysera klienta Latvijā?

Lietuvas Banka savā publiskajā paziņojumā nemin detalizētas rekomendācijas, taču pastāv iespēja, ka klientiem, kas vēlēsies no jauna reģistrēties Paysera pakalpojumiem būs jāveic garāka un laikietilpīgāka personas identifikācijas procedūra.

Uzņēmuma darbība Latvijā

Portāls Credit iepriekš nav rakstījis par Paysera aktivitātēm, jo tās piedāvājumā nav nebanku kredīti, patēriņa aizdevumi vai kredītkartes. Paysera piedāvā i-bankas pakalpojumus, kurus izmanto, galvenokārt, tie latvieši, kas nevēlas vai nevar sadarboties ar Latvijā reģistrētām bankām. Uz kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita Paysera aktivitātes ir vērtējamas kā maznozīmīgas, taču tās klientu skaits pakāpeniski kļūst aizvien lielāks, t.sk. krievvalodīgie. Jāuzsver, ka aizdevumu segmentā šis uzņēmums nedarbojas, līdz ar to krievvalodīgajiem, kuriem interesē, kuri kredīti Latvijā  (кредиты в латвии) ir pieejami ar izdevīgākiem nosacījumiem ir jāmeklē banku vai nebanku aizdevēju pakalpojumi.

Avoti: