2021. gada 8. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja ALTUM mikro-kreditēšanas programmā pieejamā finansējuma palielināšanu par 10 miljoniem eiro. Papildus finansējums ļaus uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību Latvijā vēl vairākiem simtiem mazo uzņēmumu.

Finansējums paredzēts jaunajiem uzņēmumiem, kas līdzdarbojas valsts finanšu institūcijas “Altum” programmā “Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem”. Pieteikšanās noris caur “Altum”.

Kas varēs pieteikties kredītam?

Aizdevumus atļauts izmantot biznesa uzsākšanai un esošās uzņēmējdarbības paplašināšanai. Uz kredītu var pieteikties uzņēmumi, pašnodarbinātas personas, kā arī cilvēki, kas vēl tikai plāno uzsākt uzņēmējdarbību.

Kreditēšanas programmas sasniedzamie rezultāti

Ņemot vērā “Altum” programmas līdzšinējos darbības rezultātus, plānots, ka atbalstīto jaunizveidoto komersantu skaits programmas ietvaros kopumā sasniegs vismaz 415, bet atbalstīto saimnieciskās darbības veicēju skaits sasniegs vismaz 711. Šobrīd programmas ietvaros, izmantojot Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus “Altum” jau ir atbalstījis 375 jaunizveidotos komersantusus un 513 unikālos komersantus.

Aprēķini balstās uz līdzšinējiem finansējuma piešķiršanas rezultātiem un pieņēmumu, ka vidējā izsniegtā aizdevuma uzņēmējiem summa arī turpmāk būs 20 tūkstoši eiro.


Avoti: