Decembrī pieauguši banku uzkrājumi nedrošiem kredītiem

Saskaņā ar Latvijas bankas sniegto informāciju 2008. gada decembrī būtiski pieauguši kredītiestāžu veidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem, sasniedzot 2,1% no kredītortfeļa (mēnesi iepriekš 1,2%). Kopējā summa, kas tika atvēlēta šīm mērķim sasniedza 345 miljonus latu,...

Oktobrī izsniegto kredītu apjoms – 126 miljoni latu

Latvijas kredītiestāžu aktīvu apjoms 2008. gada oktobri sasniedza 22,9 miljardus latu (pieaugums par 144 miljoniem, 0,6% o kopējā portfeļa). Lielāko daļu banku aktīvu tāpat kā iepriekš veidoja nebankām izsniegtie aizdevumi (73%). Bankām joprojām esot piesardzīgām,...