Latvijas kredītiestāžu aktīvu apjoms 2008. gada oktobri sasniedza 22,9 miljardus latu (pieaugums par 144 miljoniem, 0,6% o kopējā portfeļa). Lielāko daļu banku aktīvu tāpat kā iepriekš veidoja nebankām izsniegtie aizdevumi (73%). Bankām joprojām esot piesardzīgām, ievērojami palēlinās izsniegto aizdevumu apjoms. Oktobrī izsniegto aizņēmumu apjoms pieaudzis vien par 0,8% jeb 126 miljoniem latu.

Saskaņā ar Latvijas bankas sniegto informāciju komercbanku galvenie finansēšanas avoti ir nebanku noguldījumi (42%) un saistības pret citām kredītiestādēm (43%). Globālās ekonomiskās krīzes satricinājumi ir jūtami arī Latvijā. Oktobrī vien no Latvijas kredītiestādēm aizplūda 4,6% noguldījumu (461 miljons latu). Sevišķi aktīvi savus ieguldījumus atsauca nerezidenti, salīdzinoši 5,7% nerezidenti un 3,6% rezidenti

Latvijas banku galvenie finansēšanas avoti ir nebanku noguldījumi (42%) un saistības pret citām bankām (43%). Pēdējo mēnešu starptautiskie finanšu satricinājumi ir izraisījuši noguldītāju un investoru uzticības kritumu arī Latvijas bankām. Oktobrī ir notikusi noguldījumu aizplūde kopumā par 461 miljoniem latu jeb 4.6% noguldījumu. Straujāks noguldījumu kritums ir bijis nerezidentu vidū – 5.7%, rezidentu vidū – 3.6%. Samazinājums galvenokārt ir bijis pieprasījuma noguldījumos, un tas saistīts gan ar makroekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī, gan biznesa apjomu samazinājumu saistībā ar notikumiem starptautiskajos tirgos.

Likumsakarīgi, ka ekonomiskās lejupslīdes apstākļos pieaug aizņēmumu ar maksājumu kavējumiem īpatsvars un bankas ir spiestas veidot aizvien lielākus uzkrājumus. 2008. gada oktobrī uzkrājumu apjoms sasniedza 0,95% no izsniegto aizdevumu daudzuma (160 miljoni latu), kas ir par 0,09% vairāk nekā mēnesi iepriekš. Raugoties gada griezumā, var redzēt, ka kopējais uzkrājumu apjoms ir palielinājies par 76,5 miljoniem latu (oktobrī pieaugums par 11,1% jeb 16 miljoniem latu). Lai mazinātu banku bankrota iespējamību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija veic banku pārbaudes, norādot uz nepieciešamību palielināt uzkrājumus nedrošiem aizdevumiem.

Aplūkojot banku peļņu, var redzēt, ka 2008. gada 10 mēnešos kredītiestādes ir nopelnījušas 212 miljonus latu, kas ir par 28% mazāk nekā līdzīgā periodā gadu iepriekš. Kapitāla pieejamība kredītiestādēs joprojām saglabājas augsta un septembra beigās tā bija vidēji 12,3%, savukārt lielākajām komercbankām uzkrājumu apjoms bija robežās no 11% līdz 14,5% (normatīvs ir 8%). Globālo satricinājumu rezultātāu vairāku banku likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, taču pārsniedz likumos noteikto 30% robežu. Lielākajām komercbankām šie rādītāji bija robežās no 37% līdz 57%. Finanšu un kapitāla tirgus komisija turpina sekot banku likviditātei un ir gatava veikt nepieciešamos pasākumus, lai to nodrošinātu. Paralēli nebanku kreditēšanas segmentā ir vērojama strauja izaugsme, ko lielā mērā var skaidrot ar komercbanku piesardzību privātpersonu kreditēšanā. Aizvien vairāk tiek izsniegti gan īstermiņa aizdevumi, gan patēriņa kredīti, kas ļauj šajā segmentā nostiprināties jauniem uzņēmumiem.