2021. gada 5. februārī MK veica izmaiņas 2020. gada 10. novembra MK noteikumos Nr. 676” “Noteikumi par atbalstu COVID-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”, palielinot kopējā atbalsta apmēru uzņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem. Tāpat tiek palielināts to personu loks, kas var saņemt atbalstu, jo iepriekš bija reģistrēti kā patentmaksātāji.

Pirms lēmuma pieņemšanas uzņēmumi varēja saņemt ik mēnesi 60% no darbinieku bruto algas kopsummas par kuru 2020. gada augustā – oktobrī tika maksāti darba algas nodokļi. Ja iepriekš maksimālais ierobežojums bija 100 tūkstoši eiro mēnesī vienam uzņēmumam vai 800 tūkstoši eiro uzņēmumu grupai, tad tagad slieksnis tika pacelts līdz 1,8 miljoniem eiro. MK grozījumu rezultātā lielāku finansējumu saņems Latvijas lielie uzņēmumi.

Saskaņā ar MK sēdē pausto informāciju līdz 2021. gada 1. februāri VID bija reģistrēti 3630 iesniegumi par grantu piešķiršanu par kopējo summu 26,130 miljoniem eiro. Apstiprināti tikai 2502 iesniegumi, izmaksājot 17,067 miljonus eiro. Līdz ar limitu pacelšanu varam prognozēt, ka izmaksājamās summas turpmākajos mēnešos būtiski pieaugs. Valdības lēmums paredz, ka piešķirtie granti nav aizdevums, bet subsīdijas, t.i. atbalsts, kas uzņēmējiem nebūs jāatmaksā atpakaļ. Piešķirtā nauda ir paredzēta, lai uzņēmumi varētu vieglāk pārciest COVID-19 izraisītos satricinājumus.

Palielina pabalstus patentmaksas saņēmējiem

Papildus tam MK nolēma paplašināt to personu – patentmaksātāju loku, kas var saņemt 500 EUR pabalstu. Ja iepriekš tie bija cilvēki, kas strādāja patentmaksāšanas režīmā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas, tad tagad tie ir cilvēki, kas strādāja vismaz 3 mēnešus pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iespējams, ka šādā veidā MK vēlas sniegt atbalstu arī tiem darbiniekiem, kas iepriekš strādāja skaistumkopšanas sfērā vai kā fotogrāfi un nesaņemot pabalstu, visticamāk, strādā nelegāli.

Pieteikties grantiem vai atbalstam patentmaksātājiem iespējams Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmā.

Finanšu portālā Credit apkopotā informācija ir paredzēta plašam lasītāju lokam nekomerciālai lietošanai. Papildus informāciju par atbalsta saņemšanas iespējām ikviens var iegūt, sazinoties ar VID vai pārlasot zemāk pievienotos informācijas avotus.

Avoti: