Ekonomisko lietu tiesa apmierina Latvijas bankas lūgumu likvidēt Baltic international bank.

Baltic international bank likvidācijas notikumu hronoloģija

  • Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2022. gada 12. decembra atzinums, ka Baltic International Bank ir nonākusi finanšu grūtībās un netiks glābta.
  • Eiropas Centrālā banka 2023. gada 10. martā Eiropas Centrālā banka nolēmj anulēt Baltic international bank licenci. (Tas nozīmē, ka Baltic international bank vairs nebūs tiesības darboties kā bankai ne Latvijā, ne citur eirozonā.)
  • Latvijas banka 2023. gada 15. martā arī iesniedza likvidācijas pieteikumu Latvijas ekonomisko lietu tiesā.
  • Ekonomisko lietu tiesa 2023. gada 24 .martā apmierina Latvijas bankas lūgumu likvidēt Baltic international bank. Par likvidatoru tiek iecelts advokāts O.Cers.

Tiesas spriedums ir galīgs un bankai nav iespējams iesniegt apelācijas prasību. Tā rezultātā Latvijā kļūs par vēl vienu banku mazāk. Taisnības labad gan jāpiemin, ka Baltic international bank nefokusēja uzmanību uz Latvijas privātpersonu apkalpošanu un absolūti lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nejutīs nekādu ietekmi no šīs bankas izzušanas.

Ja jums ir noguldīti līdzekļi Baltic international bank, varēsiet atgūt bez bažām līdz 100 tūkstošiem eiro (garantē Noguldījumu garantiju fonds). Savukārt, lai mēģinātu tikt pie pārējiem līdzekļiem būs jāsadarbojas ar bankas likvidatoriem.

Alternatīvas bankas Latvijā

Pašreizējos apstākļos Latvijas tirgū dominē četras bankas – Swedbank (lielākā), Citadele, SEB un Luminor. Visas pārējās kredītiestādes ir uzskātamas par salīdzinoši nelielām, piemēram, Revolut vai arī nekoncentrē savu darbību uz privātpersonu apkalpošanu. Paredzams, ka tuvākā gada laikā valstī aktīvāku darbību varētu uzsākt arī Indexo banka, taču šobrīd nav iespējams prognozēt, cik aktīvi tā centīsies piesaistīt Latvijas noguldītājus.

Paralēli bankām Latvijā darbojas arī daudzi nebanku aizdevēji, kuru piedāvājumā ir aizdevumi privātpersonām un/vai uzņēmumiem.

Papildus informācija:

Latvijas bankas publiskais paziņojums par pieteikumu tiesā – https://bank.lv/aktualitates-banklv/zinas-un-raksti/latvijas-bankas-informacija-presei/16408-latvijas-banka-iesniedz-tiesa-baltic-international-bank-se-likvidacijas-pieteikumu