Lauksaimniekiem būtiski palielināts pieejamā finansējuma apjoms lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanai, liecina Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra lēmumi.

 Saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem lauksaimniecības zemes iegādei zemnieki turpmāk varēs saņemt aizdevumu līdz pat 1 miljonam eiro. Līdzšinējā praksē aizdevumu griesti bija vairāk kā divas reizes mazāki – 430 tūkstoši eiro un šis ierobežojums bija spēkā no 2013. gada.

Lai veicinātu lauksaimniecības produkcijas efektīvāku ražošanu un atbalstītu Latvijas lielākos zemniekus valdība lēma par pieejamā aizdevuma summas paaugstināšanu. Galvenais pamatojums – daļa no lielajiem zemniekiem jau ir izmantojuši maksimālās aizdevuma summas griestus un vairs nevar aizņemties naudu papildus zemes platības iegādei.

Aizdevuma summas ierobežojums attiecas uz vienu aizņēmēju, t.sk. vienu uzņēmumu. Tas nozīmē, ka lielie zemnieki sadalot savu īpašumu vairākās daļās starp ģimenes locekļiem, varēs aizņemties vēl vairāk.

Ņemot vērā, ka lauksaimniecības zemes bieži ir tikai daļa no kopējā iegādājamā zemes gabala, ir mainīti arī citi ierobežojumi. Tā no 20% līdz 30% ir palielināts limits ar lauksaimniecisko darbību nesaistītu objektu kopējai platībai. Pie šādiem objektiem pieder – mežs, dīķi, ēkas, neizmantojama lauksaimniecības zeme u.c.Tāpat paredzēts, ka turpmāk nebūs iespējams iegādāties zemi no savstarpēji saistītām juridiskām personām. Iepriekš tika ierobežota zemes iegāde tikai no savstarpēji saistītām fiziskām personām.

Finansējums var tiks piešķirts zemniekiem, kas strādā vismaz gadu un šajā laika periodā ir guvuši ienākumus vismaz 285 eur/ha apmērā. Tāpat kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu var saņemt arī jaunie zemnieki (līdz 40 gadu vecumam), kas ir uzsākuši lauksaimniecisko darbību vai plāno to darīt tuvāko 18 mēnešu laikā.

Aizņēmējam iesnieguma sniegšanas brīdī nedrīkst būt reģistrētu parādu VID, bet ja tādi ir, ir jābūt grafikam par to nomaksu un jāpierāda, ka vienošanās tiek pildīta. Plašāku informāciju par lauksaimniecības zemes iegādi iespējams atrasts Valsts attīstības finanšu institūcijas “Altum” mājaslapā, bet par patēriņa aizdevumiem privātpersonām Credit mājaslapā.

Avoti un papildus informācija: