Kas ir kredītreitings? 

Privātpersonām kredītreitings ir indikators, kas nosaka to kredītspēju. Kredītreitinga mērījumi ir galvenais veids ar kura palīdzību tiek noteikts privātpersonas kredītlimits. Augstāks vērtējums nodrošina labākas aizņemšanās iespējas un nosacījumus, t.sk. zemākus procentus. Aizņēmēja kredītspēja tiek noteikta veicot matemātiskus aprēķinus, izmantojot kredītvēstures datu bāzēs pieejamo informāciju un citus datus.

Kas uzglabā, pārvalda un, kam ir pieejami dati? 

Kredītinformācijas biroji funkcionē kā privātpersonu finansiālo datu drošas glabātuves. Piekļūt šai informācijai ir iespējams tikai pēc privātpersonas apzinātas piekrišanas. Parasti šī piekrišana tiek dota, piesakoties dažādiem kredītiem  (nekustamais īpašums, auto vai patēriņa kredīts) vai pakalpojumiem klātienē vai tiešsaistē. Kad patērētājs piesakās aizdevumam, kredītinformācijas birojs saņem pieprasījumu un nosūta komersantam visu nepieciešamo informāciju, t.sk. par ilgstoši kavētajiem rēķiniem un kredītu maksājumiem.

Privātpersonu kredītspējas datu iegūšana no kredītinformācijas birojiem ir pieejama komersantiem, kas ir noslēguši sadarbības līgumu ar biroju. Papildus tam finanšu uzņēmumi un bankas var iegūt datus arī no Latvijas Bankas uzturētā kredītu reģistra (pēc klienta piekrišanas). Precīzi aprēķināts kredītreitings nodrošina, ka sadarbība notiek tikai ar tādiem klientiem, kuru riska profils atbilst uzņēmuma riska tolerances līmenim.

Klientiem, kuriem ir augstāks kredītrisks, piemēram, ar sabojātu kredītvēsturi sadarbības nosacījumi, lielākoties, ir neizdevīgāki. Sliktāki noteikumi atspoguļojas kā augstāka procentu likme, paaugstināta komisijas maksa, samazināts kredītlimits, īsāks aizdevuma atmaksas termiņš vai citi ierobežojumi. Veiksmīgas sadarbības gadījumā ir iespēja paaugstināt savu kreditēšanas reitingu un nākamajā reizē iegūt labākus aizņemšanās vai pakalpojumu izmantošanas nosacījumus.

Uzņēmumi, kuri neizmanto kredītbiroju pakalpojumus vai vēlas papildināt risku izvērtējumu ar detalizētāku izvērtējumu mēdz veidot arī savas kredītreitinga datu bāzes. Piemēram, nebanku kreditori bieži veido savas lojalitātes programmas,  kas balstās uz līdzšinējās sadarbības rezultātiem. Aizņēmējiem,  kas savlaicīgi izpilda visas saistības tiek piedāvāti izdevīgāki nosacījumi, t.sk. zemākas komisijas maksas un procenti.

Mans kredītreitings

Katrai privātpersonai ir iespēja personīgi pārbaudīt tikai savu kredītreitingu. Atbilstoši likumam par kredītinformācijas birojiem fiziskām personām nav iespēja iegūt informāciju par citu privātpersonu kredītreitingu. Šāds pakalpojums tiek piedāvāts tikai uzņēmumiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar kredītbiroju un ir saņēmuši konkrētā klienta piekrišanu.

Atkarībā no kredītreitinga darbības modeļa, augstākais kredītreitings tiek apzīmēts kā AAA, AAA+ vai tiek ranžēts robežās no 1 līdz 100 vai 1 līdz 1000. Lielāks skaitlis kredītreitinga nodrošina iespējas saņemt finansējumu uz labākiem sadarbības nosacījumiem.

Galvenie kritēriji, kas tiek iekļauti kredītriska vērtējumā:

  • ienākumi;
  • kredītsaistības;
  • kredītvēsture (izpildītās un neizpildītās saistības, kavētie maksājumi); 
  • ienākumu avots un apmērs; 
  • darba vieta un darba stāžs; 
  • amata pozīcija;
  • citi ienākumu gūšanas avoti. 

Nebanku kreditori, kredītiestādes un bankas var piemērot arī citus kredītimita aprēķināšanas nosacījumus atbilstoši saviem ieskatiem. Ja jums šobrīd ir slikts kreditēšanas reitings, atcerieties, ka to vienmēr ir iespējams uzlabot, taču tas var prasīt laiku.

Pārbaudīt kāds ir mans kredītreitings

  • Latvijas Bankas Kredītu reģistrs apkopo ziņas par privātpersonām izsniegtajiem kredītiem. Pārbaudīt informāciju klātienē ir iespējams Latvijas Bankas kasē. Informācija tiek sagatavota 1 dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja jums ir pieejama eID karte ar karšu lasītāju vai eParaksts Mobile, varat iesniegumu iesniegt arī elektroniski Latvijas Bankas Kredītu reģistra mājas lapā.
  • Informāciju par sevi var iegūt arī kredītbiroju mājaslapās – Creditreform, KIB u.c. Pārbaudīt datus kredītbirojos iespējams autentificējoties ar internetbankas lietotāja profilu.
  • Ja vēlaties pieteikties aizdevumam un nezinat savu kreditēšanas vēsturi, par to nav jāuztraucas. Ikviens uzņēmums, kas piešķir kredītus pirms naudas aizdošanas izvērtē privātpersonas kredītriskus (skat. kredītu salīdzināšana).

Secinājumi

Katra no mums kredītreitings ir atkarīgs no iepriekš veiktajām darbībām. Samazināt aizdevēju kredītriskus un palielināt savu kredītlimitu var ikviens, kas rūpīgi seko savām darbībām un godprātīgi veic maksājumus. Pētījumi liecina, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāju joprojām neapzinās, kas ir kredītreitings un kāda ir tā nozīme finanšu pakalpojumu pieejamībā. Arī uzņēmumiem, organizācijām un valstīm tiek veikts kredītreitinga novērtējums. Populārākās kredītreitinga aģentūras, kas vērtē valstu kredītspēju ir Moodys, Standard&Poor’s un Fitch. To vērtējumiem ir būtiska ietekme uz valstu iespējām piesaistīt investīcijas, refinansēt saistības un aizņemties pasaules tirgos.