Ikdienā esam pieraduši lietot vārdu “nauda”, taču tikai retais aizdomājas, ko tas vispār nozīmē. Jā, mūsdienās tās ir spīdīgas monētas, čaukstošas banknotes vai elektroniskā nauda, ko redzam tikai kā skaitļu virkni bankas kontā, bet kas tā ir patiesībā?

Par naudu mēs varam dēvēt jebko, kas ir pārbaudāms un vispār pieņemts kā maksājums par precēm, pakalpojumiem vai nodokļiem. Galvenā naudas funkcija ir kalpot par lietu maiņas vērtības mēru. Lai tas notiktu naudas lietotājiem ir jāvienojas un jābūt izpratnei par tās vērtību noteiktā brīdī.

Kad vienošanās par naudas vērtību ir nostiprināta, varam to izmantot, lai samaksātu par veiktu darbu vai apmainītos ar precēm.

Ko var izmantot par naudu?

Pirms naudas ieviešanas cilvēki mijiedarbojās bartera veidā, t.i. viena prece tikai mainīta pret citu, taču šādai sistēmai ir lieli trūkumi. Piemēram, es audzēju labību, bet vēlos nopirkt zivis. Zvejniekam savukārt nav vajadzīgi graudi, bet tīkli. Lai iegūtu tīklus man būtu jāatrod kāds audējs, kuram nepieciešami graudi u.t.t. Kopumā bartera sistēma, lai arī lietderīga, tomēr ir neefektīva un nenodrošina ātru preču apmaiņu.

Šobrīd esam pieņēmuši, ka par naudu var kalpot jebkas, ko mēs visi vienojamies izmantot kā samaksas līdzekli apmaiņā pret jebkurām precēm vai pakalpojumiem. Tradicionāli konkrētas naudas vienības izmantošana ir piesaistīta noteiktai politiski-ekonomiskai struktūrai – valstij, valstu grupai vai teritorijai.

Kāda nauda tiek lietota mūsdienās?

Mūsdienās mēs izmantojam tā dēvēto “fiat” naudu, kuras vērtību nosaka valsts vai starptautiska organizācija, taču pašai par sevi tai nav nekāds segums. Vēl līdz Otrā pasaules kara beigām valstu valūtas tika segtas ar zeltu vai citiem dārgmetāliem. Šobrīd apgrozībā esošās naudas turpretim ir bez garantēta seguma.

Jau pieminētā elektroniskā nauda jeb banku nauda ir ieraksts privātpersonas vai uzņēmuma kontā, depozītkontā vai cita veida kontā. Šī tipa nauda nav aptaustāma vai redzama, taču 21. gs. tieši elektroniskā nauda veido lielāko daļu no kopējās naudas masas pasaulē.

Vēstures gaitā Latvijā ir lietotas visdažādākās naudas vienības, taču šobrīd mūsu oficiālā valūta ir eiro, kuru izmanto arī vēl 18 citas eirozonas valstis.