Pēdējos gados daudzu Latvijas iedzīvotāju un arī uzņēmumu uzkrājumi pat pandēmijas apstākļos ir spējuši palielināties. Lai veicinātu uzkrātā kapitāla saprātīgu izmantošanu un stiprinātu Latvijas kapitāla tirgu, Finanšu kapitāla tirgus komisija (turpmāk – FKTK) ir izstrādājusi 10 punktu plānu, kurā ieskicēti galvenie darbības virzieni.

 1. Sekmēs Latvijas pensiju fondu uzkrāto līdzekļu ieguldīšana vietējos valsts un privātajos uzņēmumos. FKTK izstrādās stratēģiju, lai nodrošinātu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu tepat Latvijā. Stratēģijas ietvaros plānots piesaistīt finanšu kapitālu, veicot akciju un obligāciju publisko emisiju. Lai tas izdotos procesā ir jāpiedalās valsts lielajām kapitālsabiedrībām.
 2. Uzlabos informācijas pieejamību par iespējām veikt emisijas. FKTK izveidos attīstības un atbalsta modeli, kas ļaus uzņēmumiem, kas vēlas veikt akciju un obligāciju emisiju to izdarīt maksimāli ātri un vienkārši. Lai tas notiktu plānots organizēt tikšanās ar ieinteresētajiem uzņēmumiem, piesaistot finanšu un citu jomu speciālistus.
 3. Veicinās starptautisko pasīvo investīciju plūsmu uz Latviju ar mērķi piesaistīt finansējumu mazajiem, ilgtspējīgajiem uzņēmumiem, kam šāds investīciju piesaistes veids ir aktuāls.
 4. Likumu un normatīvo aktu izvērtēšana, salīdzinot tos ar Eiropas Savienības direktīvām. Mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas normatīvie akti nebūtu stingrāki nekā to pieprasa ES – Atklātības prasību direktīva un Akcionāru tiesību direktīva. FKTK arī vērtēs vai uzņēmumiem, kas darbojas publiskajos akciju vai obligāciju tirgos nav jāpiemēro stingrākas prasības attiecībā uz emitentiem. Vienlaikus, lai neatbaidītu uzņēmējus tiks strādāts pēc principa “Konsultē vispirms”.
 5. Uzlabos ieguldītāju interešu aizsardzību un pārskatīs FKTK darbu pie sektora uzraudzības. Plānots, ka tiks stiprināta uzraudzība pār tirgus manipulācijām un insaideru informācijas izmantošanu.
  Šis punkts ir uzskatāms par ļoti nozīmīgu, jo tie, kas seko akciju tirgum Latvijā nav noslēpums, ka iekšējās informācijas izmantošana līdz šim ir bijusi ierasta parādība. Savukārt mazo akcionāru tiesības ir tikušas aizstāvētas ļoti vāji, kas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ privātie investori izvēlas ieguldīt ārvalstīs.
 6. Izveidos korporatīvās pārvaldības reitingu, kas palīdzēs ērtāk izvērtēt ieguldījumu iespējas un riskus konkrētos uzņēmumos. Šis uzdevums ir jāizpilda līdz 2023. gada 1. janvārim.
 7. Sniegs priekšlikumus esošā kapitāla tirgus nodokļu režīma atvieglošanai, nodrošinot Latvijas nodokļu sistēmas konkurētspēju Baltijas mērogā. Plānots arī izstrādāt instrumentus nodokļu atvieglojumiem privātpersonām un uzņēmumiem, kas iegulda naudu Latvijas kapitāla tirgū.
 8. Informēs un izglītos sabiedrību par ieguldījumiem, t.sk. internetā stāstot par ieguldījumu jomu un iespējām investēt vietējā finanšu tirgū (akcijas, obligācijas u.c.)
 9. Izveidos labāk saprotamu informāciju par riskiem, ko rada ieguldīšana dažādos finanšu instrumentos. Mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki iegulda atbilstoši savai riska apetītei, vecumam un finansiālajām iespējām. Jau tradicionāli augstāka riska ieguldījumi var dot lielāku atdevi, bet arī iespēja zaudēt savus ieguldījumus ir lielāka.
 10. Attīstīs investīciju banku pakalpojumus Latvijā, kā arī sniegs priekšlikumus kā nodrošināt aktīvāku ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju iesaisti Latvijas finanšu kapitāla tirgū.

Secinājumi

Pieaugot uzkrātās naudas daudzumam un palielinoties iespējai, ka tuvākajos gados varētu pieaugt procentu likmes dažādiem aizdevumiem, t.sk. starptautiskajos tirgos, ir svarīgi sniegt iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem to investēt tepat Latvijā. Investīcijas savā zemē nodrošinās lielāku stabilitāti un pārskatāmību pār ieguldījumu izmantošanu.

Varam prognozēt, ka FKTK iniciatīvas pēc to ieviešanas varētu uzlabot kapitāla pieejamību vietējā tirgū. Sevišķi būtisks ir jautājums par likumdošanas prasību atvieglošanu un vietējo investoru interešu aizsardzību.

Avots un papildus informācija

FKTK izstrādātā 10 soļu programma Latvijas kapitāla tirgus attīstībai pieejama šeit.