Lai palīdzētu ES valstīm ātrāk atgūties no pandēmijas radītajiem satricinājumiem, ES ir izveidojusi jaunu investīciju programmu – InvestEU.

Nav noslēpums, ka pandēmijas apstākļos finanšu aizdevēji nereti ir ļoti piesardzīgi. InvestEU programmas galvenais darbības instruments ir garantiju sniegšana ES valstu uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot tiem plašāku finanšu pieejamību un ātrāku izaugsmi.

InvestEU garantijām no ES budžeta tiks nodrošināti 26,2 miljardi eiro, bet kopumā ar investīcijām, līdz 2027. gadam plānots piesaistīt 370 miljardus eiro.

Atšķirībā no citām ES atbalsta programmām, kur atbalsta apmēru ierobežo projektu finansēšanas limiti, InvestEU nav paredzētas nekādas kvotas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi var pretendēt uz garantijām pat vairāku simtu miljonu eiro apmērā.

Kurš varēs pretendēt uz garantiju saņemšanu?

Pamatojoties uz iepriekš izsludinātajiem attīstības mērķiem, ES galveno uzsvaru InvestEU programmas ietvaros liks uz ES valstu digitālo pārveidi un tā dēvēto zaļo kursu. Kopumā paredzēti četri galvenie virzieni, kas ļaus pretendēt uz atbalsta saņemšanu šīs programmas ietvaros:

  • ilgtspējīgas infrastruktūras izveide;
  • zinātne un pētniecība, inovācijas un digitalizācija;
  • mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts (ietilpst arī praktiski visi Latvijas lielie uzņēmumi);
  • sociālais atbalsts un prasmju attīstīšana.

Uz īpaši lielu pretimnākšanu var cerēt tie ES valstu reģioni, kuriem nepieciešama pāreja uz videi draudzīgākiem saimniekošanas veidiem un pārejas radīto sociālo un ekonomisko seku novēršana. Praksē tas nozīmē aizstāt fosilo kurināmo avotu un rūpniecības sektoru, kas ir videi un klimatam nedraudzīgi ar ilgtspējīgākiem. Tas paver ceļu Vācijai, Polijai un citām valstīm, kas plaši izmanto ogles.

Izprotot ES uzņēmumu pašreizējās problēmas, tiks vērtēti uzņēmumu darbības rādītāji pirms pandēmijas (2019. gads). Tas nozīmē, ka saņemt atbalstu varēs uzņēmumi, kas spēs pierādīt pozitīvu darbības vēsturi, kas būs kā kritērijs to spējai darboties ilgtermiņā.

Kā pieteikties atbalsta saņemšanai?

ES valstu uzņēmumiem, kas vēlēsies saņemt finanšu garantijas nebūs iespēja pietiekties atbalstam pa tiešo ES institūcijās. Aizdevumu un garantiju piešķiršana tiks koordinēta ar reģionālo un vietējo attīstības banku starpniecību, t.i. Eiropas investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un tās sadarbības partneri.

Latvijā galvenā atbildīgā institūcija par InvestEU atbalsta saņemšanu būs attīstības finanšu institūcija “Altum”.

Kad programma sāks darboties?

Plānots, ka InvestEU programma sāks darboties 2021. gada aprīlī vai maijā, taču varam prognozēt, ka pašreizējos apstākļos tās ieviešana varētu arī nedaudz aizkavēties. Plašāku informāciju par programmu pēc tās izsludināšanas varēsiet iegūt “Altum” mājaslapā, bet jau šobrīd ir vērts ielūkoties investīciju programmas tīmekļa vietnē.


Avoti: