Eiropas Centrālās bankas padome nolēmusi palielināt bāzes procentu likmi par 50 bāzes punktiem. Jaunā likme no 2023. gada 22. marta būs 3,5%. Bāzes likme atspoguļo procentu likmi pēc kuras bankas var aizņemties naudu no Eiropas Centrālās bankas un tieši neietekmē kredītņēmējus. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka līdz ar bāzes likmes pieaugumu palielināsies arī EURIBOR likme, kas palielinās arī Latvijas privātpersonu un uzņēmumu ņemto kredītu izmaksas. (Standarta kredīta līgumos ir ietverta atruna par aizdevuma izmaksām, kas nosaka fiksētu procentu likmi, plus 3 mēnešu EURIBOR likmi.)

Publiskais paziņojums liecina, ka lēmums pieņemts ar mērķi mazināt inflāciju, kas Rietumeiropas valstīs ir robežās no 8-10 procentiem, bet Latvijā jau pārsniedz 20 procentus, kas vēsturiski uzskatāms par ļoti augstu inflācijas līmeni.

Saskaņā ar pašreizējām Eiropas Centrālās bankas pārstāvju prognozēm inflācija eirozonā 2023. gadā sasniegs 5,3%, 2024. gadā – 2,9% un 2025. gadā 2,1%. Attiecīgi IKP pieaugums 2023. gadā veidos tikai 1%, kā arī 1,6% 2024. un 2025. gadā. Praksē tas nozīmē, ka IKP pieaugums joprojām atpaliks no inflācijas pieauguma un iedzīvotāju rocība turpinās samazināsies. Izņēmums būs tie Latvijas darbaņēmēji, kuru atalgojums pieaugs straujāk nekā inflācija.

Kuras procentu likmes pieaugs pēc ECB lēmuma?

  • Refinansēšanas operāciju procentu likme  jeb bāzes procentu likme – 3.50%
  • Aizdevumu iespējas (bankām) uz nakti – 3,75%
  • Noguldījumu iespējas (bankām) – 3%

Kad varētu samazināties bāzes procentu likme?

Eiropas Centrālā banka izmanto bāzes procentu likmi, lai regulētu kredītu pieejamību un attiecīgi arī inflāciju eirozonas valstīs. Bāzes likmes samazināšana samazina naudas aizņemšanās izmaksas, kas savukārt veicina kreditēšanu un ekonomikas attīstību. Likmes paaugstināšana turpretim sadārdzina aizņemšanos, uzņēmēji mazāk attīstās un ekonomika atdziest.

Varam prognozēt, ka bāzes procentu likmes samazināsies līdz ar inflācijas samazināšanos, kam ir tieša saistība ar karadarbību Ukrainā. Optimistiskā scenārijā tas varētu notikt jau šī gada laikā. Reālākā variantā tuvāko 2 – 3 gadu laikā.

Plašāk par Eiropas Centrālās bankas pieņemtajiem lēmumiem varat uzzināt šajā preses relīzē.

Portālā Credit atradīsiet arī citu noderīgu finanšu informāciju par kredītiem, investīcijām un citiem noderīgiem jautājumiem.