Saskaņā ar Latvijas bankas sniegto informāciju 2008. gada decembrī būtiski pieauguši kredītiestāžu veidotie uzkrājumi nedrošiem kredītiem, sasniedzot 2,1% no kredītortfeļa (mēnesi iepriekš 1,2%). Kopējā summa, kas tika atvēlēta šīm mērķim sasniedza 345 miljonus latu, kas ir par 150 miljoniem latu (77%) vairāk nekā novembrī. Salīdzinot ar laika periodu pirms gada (2007. gada beigas) uzkrājumi nedrošajiem kredītiem ir palielinājušies par 262 miljoniem latu (+314%). Kopumā slikto aizdevumu, t.i. kredītu ar maksājumu kavējumiem īpatsvars komercbanku porteflī ir pieaudzis no 6,8% 2007. gada eigās, līdz 15% 2008. gada nogalē.

Reaģējot uz šādu pavērsienu, bankas ir būtiski ierobežojušas izsniegto aizdevumu apjomu privātpersonām. Salīdzinoši laika posmā no 2003. gada līdz 2006. gadam mājsaimniecībām tika izsniegti būtiski vairāk kredīti nekā juridiskām personām. Privātpersonu kreditēšanas tempi šajā periodā par 25% līdz 42% apsteidza uzņēmumu kreditēšanas tempus, bet 2007. gadā bija vērojama izlīdzināšanās. Izmaiņas veicināja kopējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, kas saistīta ar globālo ekonomisko krīzi un nepārdomātu kreditēšanas politiku, kas ļāva vietējiem iedzīvotājiem aizņemties arī eiro. Rezultātā banku riski tika ievērojami samazināti, bet nekustamo īpašumu tirgū veidojas pārkaršana. Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai auga inflācija, bezdarba līmenis, strauji samazinājās IKP un vājinājās mājsaimniecību maksātspēju. Redzot šo situāciju un prognozējot notikumu atsītību nākotnē kredītiestādes sāka darboties izdzīvošanas režīmā un būtiski sašaurināja savu darbību Baltijas valstīs.