2020. gadā Latvijas iedzīvotāji veica par 5% vairāk maksājumus bezskaidrā naudā, salīdzinot ar to pašu laika posmu gadu iepriekš. Sevišķi būtisks pieaugums bezskaidras naudas norēķinu skaits tika novērots gada otrajā pusē (+10%), kas kompensēja kritumu gada pirmajā pusē.

Tas skaidrojams ar plašām reklāmas kampaņām, kur iedzīvotāji tika aicināti norēķināties par precēm un pakalpojumiem bezskaidrā naudā, lai mazinātu iespējas inficēties ar COVID-19.

Vienlaikus pretēji iepriekšējām prognozēm maksājumu kopapjoms samazinājās par 10,8%, kas skaidrojams ar būtisku maksājumu skaitu sarukumu ārvalstu valūtās (-39%), kā arī kredīta pārvedumiem (-43,8%).

Kopumā Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji* 2020. gadā veica klientu maksājumus 181,1 miljardu eiro apmērā. Attiecīgi vienā dienā tika izpildīti 1,5 miljoni maksājumu 494,8 miljonu eiro apmērā.

Kādā veidā Latvijas iedzīvotāji norēķinās par pirkumiem?

Saskaņā ar statistiku 2020. gadā Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji bija atvēruši 3,2 miljonus kontu. Tāpat bija izdotas 2,2 miljoni maksājumu kartes no kurām lielākā daļa bija debetkartes, kas ļauj tērēt tikai to naudu, kas klientiem reāli pieder, nevis kredītkartes.

Iedzīvotājiem, kas vēlējās maksāt ar norēķinu kartēm bija iespēja veikt maksājumus 41,7 tūkstošos karšu pieņemšanas vietās un 912 bankomātos.

Pieaugot bezskaidras nauda maksājumu skaitam, attiecīgi pieauga arī zibmaksājumu skaits, sasniedzot 4,4 miljardus eiro.


* Pie Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem pieder – bankas, maksājumu iestādes, Latvijas Banka un Latvijas kase, kā arī elektroniskās naudas iestādes.

Avots: Latvijas bankahttps://www.bank.lv/lb-publikacijas/zinas-un-raksti/latvijas-bankas-informacija-presei/12412-latvija-2020-gada-veikti-557-6-milj-bezskaidras-naudas-maksajumu-181-1-mljrd-eiro-kopapjoma