Atbildīga aizņemšanās

CREDIT ir būtiski, lai kredītņēmēji Latvijā domātu ne tikai par šodienu, bet arī rītdienu. Lēmumam par kredīta saņemšanu ir jābūt kārtīgi izsvērtam un pārdomātam no A līdz Z. Uzņēmums pirms aizdevuma izsniegšanas vērtē klientu kredītspēju un iespējas atmaksāt aizdevumu, balstoties uz dažādiem kredītreitinga algoritmiem. Tehnoloģiju attīstību ļauj kredītrisku vērtēšanu veikt ātrāk un precīzāk, izmantojot kredītvēstures datu bāzes (Creditinfo, Paus Konsuls u.c.), kā arī valsts uzturētās datu bāzes, kurās atspoguļojas dati par nomaksātajiem nodokļiem (VID, VSAA) un citas ziņas. Papildus gan jāatzīmē, ka primārā atbildība par pieņemtajiem lēmumiem un veiktajām darbībām joprojām gulstas uz kredītņēmēju.

Pirms pieņemt lēmumu par aizņemšanos atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:

 • Vai aizdevums ir patiešām nepieciešams? Iespējams, ir kādi citi alternatīvi finansējuma avoti vai uzkrājumi.
 • Vai es varu atļauties aizņemties?
 • Vai spēšu nomaksāt kredītu līgumā noteiktajā termiņā? Izvērtējiet vai tuvākajā laikā nav paredzēti kādi papildus tēriņi, kas var apgrūtināt aizdevuma atmaksu.
 • Vai esmu rūpīgi iepazinies ar līguma nosacījumiem? Ir svarīgi saprast sadarbības nosacījumus un izmaksu pozīcijas. Kavējot saistību apmaksu, ir jārēķinas ar dažādiem papildus izdevumiem.
 • Vai man ir palikuši neatbildēti jautājumi? Vajadzības gadījumā izmantojiet iespēju konsulēties ar uzņēmuma kredītspeciālistiem.
 • Vai izvēlētais aizdevuma veids, summa un atmaksas periods atbilst reālajām vajadzībām un finansiālajām iespējām? Latvijā ir pieejami dažādi kredītu veidi ne tikai ātrie kredīti un ir svarīgi izvēlēties savai situācijai piemērotāko.

Ieteikumi

 • Pirms pieteikties kredītam, iepazīstieties ar visām izmaksu pozīcijām un līguma nosacījumiem. Vēl pirms līguma noslēgšanas, noklikšķinot uz izvēlnes standartinformācija (uzņēmuma kredīta izmaksu kalkulatorā), Jūs varat aplūkot visas izmaksas, t.sk. procentus, komisijas maksas, gada procentu likmi. Ja šāda izvēlne netiek piedāvāta, tad pirms nosacījumu uzzināšanas, Jums ir jāaizpilda reģistrācijas anketa un saņemsiet individuālu piedāvājumu.
 • Ilgāks atmaksas periods visbiežāk ļauj aizņemties lielāku naudas summu un/vai maksāt mazāku ikmēneša maksājumu. Jārēķinas, ka ilgāks kredīta atmaksas termiņš visbiežāk arī nozīmē augstākas kopējās izmaksas.
 • Latvijas likumi paredz kredītņēmējam iespēju atmaksāt aizdevumu bez papildus komisijas maksas pirms termiņa. Šāds variants ir finansiāli izdevīgs, taču pirms veikt maksājumu, konsultējieties ar kredītspeciālistu, lai vienotos par pareizāko formu (informāciju, kas jānorāda maksājuma uzdevumā, precīzu kredīta atlikumu) aizdevuma atmaksai.
 • Neizvēlieties ātros aizdevumus vai patēriņa kredītus, lai segtu citas parādsaistības. Izņēmums varētu būt kredītu konsolidācija jeb kredītu apvienošana, kas paredzēta tieši aizdevumu refinansēšanai. Pirms noslēgt līgumu par šī pakalpojuma izmantošanu, izvērtējiet vai jaunā līguma nosacījumi paredz zemākas izmaksas un ir citos aspektos Jums izdevīgāki.

Noderīga informācija par līguma nosacījumiem

 • Jebkura ar kredītu saistīto izdevumu summa (t.sk. procenti, nokavējuma procenti, līgumsodi, komisijas maksa, pagarinājuma maksas un citu ar kredīta līguma izpildi saistīto maksājumu summa) nedrīkst pārsniegt izsniegtā kredīta summu.

Kredīta kopējās izmaksas dienā nevar pārsniegt:

 • 0,55% dienā no 1-7 dienām.
 • 0,25% dienā no 8-14 dienām.
 • 0,20% dienā no 15-30 dienām.
 • 0,25% dienā no 1-x dienai, ja kredīta termiņš ir garāks par 30 dienām.
 • Nokavējuma procenti nevar būt lielāki par 36% virs aizņēmuma likmes.
 • Kredītus nevar izsniegt naktī – laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00.
 • Vekselis nevar būt norēķinu līdzeklis kreditēšanas darījumos.
 • Noteiktos gadījumos klientam var būt tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas vai no dienas, kad ir saņemti kreditēšanas līguma noteikumi, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma.

Ilustratīvs piemērs: 100 eur uz 30 dienām

 • Kredīta summa – 100 eur
 • Kredīta procenti 8,8% jeb 8,8 eur
 • Nokavējuma procenti, līgumsodi, komisijas maksas, u.t.t – ne vairāk par 91,20 eur

Svarīgi: Piemērā norādītais ierobežojums attieksies tikai uz kredītiem ar termiņu ne garāku par 3 mēnešiem.

Ierobežojums neattiecas un to nevar piemērot:

 • aizdevuma līgumiem ar lombardiem, kad tiek ieķīlāta kāda patērētājam piederoša manta;
 • kreditēšanas līgumiem, kas paredz pārsnieguma kredītu (overdraftu/kredītlīnijas) izmantošanu.

Detalizētāku informāciju par nebanku kredītu uzņēmumu un patērētāju savstarpējo attiecību regulēšanu varat uzzināt – Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Atcerieties – pirms aizņemšanās rūpīgi izvērtējiet savas vajadzības un iespējas atmaksāt kredītu. Aizņemieties atbildīgi.